Venn B - Masterclass Vennootschapsbelasting

Wat leert u in deze masterclass?

- de basiswerking van de vennootschapsbelasting (zowel voor de basis als de volledige module) in Silverfin d.w.v. de flow en manier van werken
- het trekken van een xbrl en maken van een pdf export  (enkel beschikbaar in de volledige module) 

Volg zeker ook masterclasses live! Data en inschrijvingen vindt u terug op https://www.silverfin.com/nl/masterclass

Still need help? Contact Us Contact Us