Configuratie van de belaste en vrijgestelde reserves

Voor meer informatie over de werking van de template kan u het volgende artikel lezen.
Dit artikel legt uit hoe u, als admin user, de instelling van de ranges moet doorvoeren op kantoorniveau. 

Instellen van de range per categorie

U gaat op kantoorniveau naar "sjablonen" en navigeert naar het sjabloon "belaste en vrijgestelde reserves" en klikt hierop door. 

In de toelichting op kantoorniveau kan je de range aanpassen en/of uitbreiden van de gelinkte grootboekrekeningen per categorie door gebruik te maken van het veld ‘configuratie’.

Dit veld is voorzien om een specifiek stukje code aan te passen in jouw sjabloon. Je gaat als volgt te werk:

1. Je kopieert en plakt volgende tekst naar het configuratieveld:

{% assign def_range_1001 = "" %}
{% assign def_range_2002 = "" %}
{% assign def_range_2003 = "" %}
{% assign def_range_1004 = "" %}
{% assign def_range_1005 = "" %}
{% assign def_range_1006 = "" %}
{% assign def_range_1007 = "" %}
{% assign def_range_1008 = "" %}
{% assign def_range_1012 = "" %}
{% assign def_range_1009 = "" %}
{% assign def_range_1010 = "" %}
{% assign def_range_1011 = "" %}
{% assign def_range_1020 = "" %}
{% assign def_range_1021 = "" %}
{% assign def_range_1022 = "" %}
{% assign def_range_1023 = "" %}
{% assign def_range_1024 = "" %}
{% assign def_range_1025 = "" %}
{% assign def_range_1051 = "" %}
{% assign def_range_1052 = "" %}
{% assign def_range_1053 = "" %}
{% assign def_range_1059 = "" %}
{% assign def_range_1054 = "" %}
{% assign def_range_1055 = "" %}
{% assign def_range_1058 = "" %}
{% assign def_range_1057 = "" %}
{% assign def_range_1056quater = "" %}
{% assign def_range_1061 = "" %}


{% assign def_range_1103 = "" %}
{% assign def_range_1111 = "" %}
{% assign def_range_1112 = "" %}
{% assign def_range_1113 = "" %}
{% assign def_range_1114 = "" %}
{% assign def_range_1115 = "" %}
{% assign def_range_1116 = "" %}
{% assign def_range_1121 = "" %}
{% assign def_range_1122 = "" %}
{% assign def_range_1125 = "" %}
{% assign def_range_1126 = "" %}
{% assign def_range_1127 = "" %}
{% assign def_range_1123 = "" %}
{% assign def_range_1124 = "" %}

new for TY20
{% assign def_range_1062 = "" %}
{% assign def_range_1063 = "" %}
{% assign def_range_GCR = "" %}
{% assign def_range_1128 = "" %}
{% assign def_range_1180 = "" %}

new for TY21

{% assign def_range_1064 = "" %}

*1064 (Vrijstelling Gecumuleerde niet-aftrekbare overschrijding financieringskosten)

2. Je past de voorbeeldtekst als volgt aan:

Tussen de " " vult u de range van de rekeningen in die onder deze categorie moeten vallen. 

LET OP! Gebruik zeker dit het symbool " en niet ”. De kans bestaat dat jouw pc dit zelf aanpast waardoor de bovenstaande string niet zal kloppen.

3. Bewaar het sjabloon.

Still need help? Contact Us Contact Us