Kan ik de boekjaren aanpassen van een dossier?

Dit kan door naar het dossier te gaan, en dan op de 'bedrijfsgegevens' te openen (potloodje).

Rechts bovenaan ziet u een overzicht van de boekjaren. Wanneer u een dossier heeft waar de data manueel werd ingeladenkan je dit zelf aanpassen via het potloodje.

Indien je dossier automatisch synchroniseert, moet deze eerst worden losgekoppeld alvorens dit te kunnen aanpassen. Silverfin krijgt op de achtergrond datums door van het boekhoudpakket. Deze datums zijn soms niet correct, zo kan het zijn dat in je boekhoudpakket de periode begint op 01/01/20xx terwijl dit eigenlijk 07/01/20xx moet zijn.  

Dit aanpassen kan je echter niet zelf. Je dient hier contact te nemen met onze support en vragen om de boekjaren aan te passen.

Still need help? Contact Us Contact Us