Klein dossier

Wat is een klein dossier in Silverfin?

Kleine dossiers in Silverfin hebben volgende eigenschappen/beperkingen:

  • Enkel per jaar rapporteren (dus geen kwartaal of maand);
  • Het is mogelijk om 4 toelichtingen te selecteren. Vrij te kiezen uit de beschikbare sjablonen in de omgeving. Bv: "Beroepskosten" en "BTW Saldo";
  • Er kunnen 2 rapport sjablonen geselecteerd worden (ook vrij te kiezen vanuit de omgeving);
  • Er kunnen geen details toegevoegd worden aan de rekeningen.

Hoe activeer je een klein dossier? Bij de dossiergegevens kan je dit bij "type" aanduiden. 

Indien je dat niet ziet staan, dien je contact op te nemen met je Customer Success Manager om de feature mogelijk te maken in je omgeving.

Still need help? Contact Us Contact Us