Hoe dient de opmaak van een exportbestand eruit te zien om data manueel op te laden in Silverfin?

Hoe moet financiële data in een bestand er uit zien die je manueel wil opladen in Silverfin? Dat is een vraag die we regelmatig krijgen.  

De bestanden die ingelezen kunnen worden, zijn de volgende: 

- txt-bestanden

- csv-bestanden

- xls- of xlsx-bestanden (zonder enige macro's of dergelijke in)

De structuur in deze bestanden dienen steeds per lijn één boekingslijn in te houden (indien je de volledige historiek wenst te importeren) of een totaallijn (indien je vb. enkel de totaalcijfers wenst te importeren). Een combinatie van beide kan niet ingelezen worden, daar de cijfers dan eigenlijk dubbel in Silverfin zullen ingelezen worden. 

Een voorbeeld kan je hier zien: 

Je ziet dat elke boekingslijn een aparte excel-rij is.

Let ook op de volgende zaken:

  • de eerste lijn/titel mag nooit een cijfer bevatten
  • indien er geen waarde/bedrag is, moet je het veld leeg laten

TIP! 

Open het exportbestand in MS Excel (zelfs txt- of csv-formaten kunnen hierin gelezen worden) en dan zie je meteen hoe de opbouw is van een exportbestand. En check zeker onze artikels hoe een export kan bekomen worden van de meest gekende boekhoudprogramma's! Indien hier iets ontbreekt, laat het gerust weten aan onze support medewerkers.

Still need help? Contact Us Contact Us