Venn B - Masterclass: Hoe resultaatverwerking doen in de belastingberekening?

Wat leert u in deze masterclass?

- Hoe verwerkt u het resultaat op een optimale manier bij het gebruik van de vennootschapsbelasting d.w.z. waar geeft u dit in. 

 Volg zeker ook masterclasses live! Data en inschrijvingen vindt u terug op https://www.silverfin.com/nl/masterclass

Still need help? Contact Us Contact Us