​Hoe bepaal ik tot welke dossiers een gebruiker toegang heeft?

Binnen Silverfin heeft u de mogelijkheid om een dossier algemeen toegankelijk te maken. Dit houdt in dat iedereen die werd toegevoegd als gebruiker dit dossier kan gaan raadplegen.

Een tweede mogelijkheid bestaat er in om een dossier privaat te maken. Op deze manier kunt u eenvoudig aangeven dat slechts enkele gebruikers toegang mogen krijgen.

Om dit aan te passen, zoekt u eerst het dossier op. Vervolgens klikt u 'dossier bewerken'. Op het volgende scherm ziet u onder de titel eerst 'Dossier', en dan 'Gebruikers'. Onder 'Personeel' staat 'alle medewerkers met toegang tot meerdere dossiers' aangevinkt. Wanneer u dit uitvinkt, zet u een dossier privaat

Toegang aanpassen voor een Medewerker

Standaard heeft een Medewerker toegang tot alle dossiers. Wanneer een dossier privaat staat, dan moet expliciet toegang worden verleend aan de gebruiker. Dit kan op 2 manieren:

  1. U gaat naar het dossier waaraan u toegang wilt verlenen. U klikt op 'dossier bewerken'. Op het volgende scherm ziet u 'Gebruikers', waar u kan specificeren welke gebruikers alsnog toegang mogen hebben tot het dossier.
  2. Een tweede optie bestaat er in om op kantoorniveau naar 'Gebruikers' te gaan. Wanneer u dan op de naam van een gebruiker klikt, kan u via het rechterpaneel deze gebruiker expliciet toegang verlenen tot een privaat dossier.

Toegang aanpassen voor een Externe klant

Een externe gebruiker heeft standaard tot geen enkel dossier toegang. Er moet dus expliciet toegang worden verleend. Dit kan terug op 2 manieren:

  1. U gaat naar het dossier waaraan u toegang wilt verlenen. U klikt vervolgens op 'dossier bewerken'. Op het volgende scherm ziet u 'Gebruikers', waar u kan specificeren welke gebruikers alsnog toegang mogen hebben tot het dossier.
  2. Een tweede optie bestaat er in om op kantoorniveau naar 'Gebruikers' te gaan. Wanneer u dan op de naam van een gebruiker klikt, kan u via het rechterpaneel deze gebruiker expliciet toegang verlenen tot een privaat dossier

Still need help? Contact Us Contact Us