Rapporten 3 - Masterclass: Interactief Rapporteren

Wat leer je tijdens deze Masterclass? 

- Hoe je klant betere bereiken met een interactieve communicatie

- Het instellen van een omschrijving op groepsniveau

Still need help? Contact Us Contact Us