Configuratie van de belastingberekening

Dit artikel legt uit hoe u, als admin user, de instelling van de ranges moet doorvoeren op kantoorniveau. 

Instellen van de range per categorie

U gaat op kantoorniveau naar "sjablonen" en navigeert naar het sjabloon "belastingberekening" en klikt hierop door. 

In de toelichting op kantoorniveau kan je de ranges aanpassen en/of uitbreiden van de gelinkte grootboekrekeningen per categorie door gebruik te maken van het veld ‘configuratie’.

Dit veld is voorzien om een specifiek stukje code aan te passen in jouw sjabloon. Je gaat als volgt te werk:

1. Je kopieert en plakt volgende tekst naar het configuratieveld:

{% assign default_1466 = "" %}
{% assign default_1841 = "" %} 
{% assign default_1842 = "" %} 
{% assign default_1843 = "" %} 
{% assign default_1844 = "" %} 
{% assign default_1845 = "" %} 
{% assign default_1846 = "" %} 
{% assign default_Q1 = "" %}
{% assign default_Q2 = "" %}
{% assign default_Q3 = "" %}
{% assign default_Q4 = "" %}
{% assign default_1466 = "" %}
{% assign default_tax_due = "" %}

Voor gewone dividenden: 
{% assign default_1301_accounts = "" %} 

Verkrijging eigen aandelen:
{% assign default_1302_accounts = "" %} 

Update TY21

{% assign default_1305_accounts = "" %}
{% assign default_1306_accounts = "" %}
{% assign default_1482_D0 = "" %}
{% assign default_1483_D0 = "" %}
{% assign default_1419_D0 = "" %}
{% assign default_1478_D0 = "" %}
{% assign default_1835 = "" %}

2. Je past de voorbeeldtekst als volgt aan:

Tussen de " " vult u de range van de rekeningen in die onder deze categorie moeten vallen. 

LET OP! Gebruik zeker dit het symbool " en niet ”. De kans bestaat dat jouw pc dit zelf aanpast waardoor de bovenstaande string niet zal kloppen.

3. Bewaar het sjabloon.

Extra informatie

*1841 = Reële of fictieve roerende voorheffing op Belgische DRD-inkomsten uit aandelen (standaard verborgen)
*1842 = Roerende voorheffing op definitief belaste liquidatiebonussen of bonussen met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen (standaard verborgen)
*1843 = Roerende voorheffing op buitenlands dividend ontvangen inhouding anders dan liquidatiebonus of verwerving van eigen aandelen (standaard verborgen)
*1844 = Terugvorderbare roerende voorheffing op andere liquidatiebonussen of bonussen met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen (standaard verborgen)
*1845 = Terugvorderbare bronbelasting op andere dividenden (standaard verborgen)
*1846 = Andere terugbetaalbare bronbelasting (standaard verborgen)

*1305= Gedeelte van de verdeling van maatschappelijk vermogen dat voortkomt van een vermindering van de liquidatiereserve en van een vermindering van de bijzondere liquidatiereserve
*1306= Verdeling van maatschappelijk vermogen na aftrek van het gedeelte dat voorkomt van een vermindering van de liquidatiereserve en van een vermindering van de bijzondere liquidatiereserve 
*1482= Opnemingen van bepaalde vrijgestelde reserves belastbaar tegen 15% 
*1483= Opnemingen van bepaalde vrijgestelde reserves belastbaar tegen 10%
*1419= Verliezen van buitenlandse oorsprong die niet in aanmerking worden genomen om de belastbare grondslag vast te stellen
*1478= Voorheen vrijgestelde winst tax shelter belastbaar tegen 25%
*1835= Niet-terugbetaalbare voorheffingen / Andere verrekenbare bestanddelen

Still need help? Contact Us Contact Us