Hoe doe ik een export uit Bob Sage?

1. Ga in Excel naar de ‘Add-Ins tab’ en kies vervolgens BOB Olé. Log in met de gebruikersnaam en het paswoord dat u voor het boekhoudpakket gebruikt en selecteer het gewenste dossier.

2. Nadat u bent ingelogd, kan u de historiek van het dossier in Excel verkrijgen via het menu: Bob > Bewegingen > Algemene rekeningen.

3. In het tabblad ‘Selectie’ kiest u de gewenste periode:

4. In het tabblad ‘Basisbestand’ vinkt u “Omschrijving 1” aan. Door deze optie aan te duiden wordt de naam van de rekening mee opgenomen in het rapport.

5. Nadat u op genereren heeft geklikt, ziet u uw rapport. Dit rapport kan u integraal opladen in Silverfin. De volgorde van de kolommen of rijen speelt geen rol voor de goede werking van Silverfin.

Still need help? Contact Us Contact Us