BE Liquidity and balance test

Dit pakket bevat de liquiditeits- en balans test die vereist is voor het uitgeven van winstverdeling volgens de nieuwe vennootschapswet

Sjablonen in deze bundel zijn:
Hypothese
P&L
Balanstest
Liquiditeitstest
Beheersverslag

Let wel dit is wel betalend! 

Voor meer informatie: www.fintrax.io

Still need help? Contact Us Contact Us