Elektronisch ondertekenen in Silverfin

Silverfin heeft met verschillende partijen een samenwerking aangegaan om het digitaal ondertekenen van de verslagen uit Silverfin te verwezenlijken.

Hierbij vindt u een opsomming van deze partijen:

- DocuSign
- Connective 
- SignHere
- Ok!Sign
- Penneo 

Voor meer informatie over hoe dit werkt, prijszetting en andere vragen, moet u rechtsreeks contact met hen opnemen. 

Still need help? Contact Us Contact Us