Verslagen in Silverfin: navigatie en onderlinge koppeling

Dit artikel is gemaakt om jullie de invloed van het aan/uitvinken van bepaalde checkboxen in de verslagen van Silverfin te laten begrijpen. 
Alsook de invloed van het gebruik tussen de verschillende verslagen. 

Welke standaard verslagen bestaan er in Silverfin? 

Alvorens we starten met het uitleggen van bepaalde checkboxen, vindt u hier een overzicht van de verslagen die Silverfin aanbied:

 • Verslag Zaakvoerder(s)/raad van bestuur (ter voorbereiding van de AV)
 • Verslag algemene vergadering
 • Bijzonder verslag (alarmbelprocedure)
 • Bijzondere algemene vergadering alarmbelprocedure (NEW)
 • Jaarverslag
 • Verslag uitstel algemene vergadering
 • Aanstelling gedelegeerd bestuurder (verslag zaakvoerder(s)/bestuurder(s))
 • Bedrijfsparameters

Meer informatie over de correcte volgorde van gebruik vindt u hier terug.

Verslag Zaakvoerder(s)/raad van bestuur (ter voorbereiding van de AV)

 1. Schriftelijke algemene vergadering:
  Indien dit wordt aangevinkt verdwijnt de optie "elektronische algemene vergadering". Het verslag van de algemene vergadering wordt tekstueel aangepast naar de vormgeving voor de schriftelijke algemene vergadering. Onderaan het verslag van de zaakvoerders/raad van bestuur wordt eveneens reeds vermeld dat de algemene vergadering schriftelijk zal gehouden worden.
 2. Elektronische algemene vergadering ten gevolge van de COVID-19 maatregel:
  Indien dit wordt aangevinkt komt er een bijkomende optie tevoorschijn:
    Onderaan het verslag zaakvoerders/raad van bestuur komt volgende tekst:
  In het verslag van de algemene vergadering wordt deze tekst ingevoegd onder punt IV.
 3. Alarmbelprocedure:
  Indien dit op ja wordt gezet wordt volgend agendapunt toegevoegd in het verslag zaakvoerders/raad van bestuur:
  In het verslag van de algemene vergadering wordt volgend punt toegevoegd:
 4. Alarmbelprocedure - Balanstest:
  Volgende tekst komt in het verslag zaakvoerders/raad van bestuur
  In het verslag algemene vergadering komt volgende tekst:
 5. Alarmbelprocedure - Liquiditeitstest:
  Volgende tekst komt in het verslag zaakvoerders/raad van bestuur:
    In het verslag algemene vergadering komt volgende tekst:
  Noot 1: indien u beiden aanvinkt, worden beide teksten gecombineerd.

  Noot 2: Binnenin de alarmbelprocedure is er een extra vink: “verberg vereiste tot opstellen verslag”
  Indien u dit aanvinkt wijzigt de tekst als volgt:
    Het agendapunt zal in dat geval ook niet op het verslag van de algemene vergadering te zien zijn.
 6. Ontslag bestuurder(s):
  Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:
 7. (Her)benoeming Bestuurders:
  Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering 

8. (Her)benoeming commissaris:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

9. Jaarverslag:
Volgend tekst wordt weergegeven in de algemene vergadering:

  Indien dit niet wordt aangevinkt krijgt u volgende tekst te zien:

10. Neerlegging sociale balans:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

11. Kwijting accountant/boekhouder:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

12. Verklaring saldi en toekenning van interesten op rekening courant:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

  13. Verklaring toekomstige bezoldiging bestuurder(s):
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

14. Aanleg liquidatiereserve:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

15. Agendapunt ‘verslag bestuursorgaan’ niet opnemen in verslag AV:
Agenda jaarverslag is niet zichtbaar in het verslag van de algemene vergadering.

16.  Jaarrekening niet binnen de 6 maand na afsluiten ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering:
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering:

17. Collegiaal bestuursorgaan:
Deze optie is niet beschikbaar voor de NV, Commv. en VOF.
Volgende tekstuele wijzigingen doen zich voor in het verslag van de zaakvoerder/raad van bestuur:
Aangevinkt:

  Niet aangevinkt:

18. Belangenconflict:
Dit agendapunt is niet beschikbaar voor VOF en Commv.
Volgend agendapunt wordt toegevoegd aan de algemene vergadering: